Електрогенератори

Сравнение на продукти

GD1200

 • Работна мощно...
 • Макс. мощност:...
 • Обем на двига...

GD2200

 • Работна мощно...
 • Макс. мощност:...
 • Обем на двига...

GD3500-3500E*

 • Работна мощно...
 • Макс. мощност:...
 • Обем на двига...

GD6500-GD6500E*

 • Работна мощно...
 • Макс. мощност:...
 • Обем на двига...

GD2500

 • Работна мощно...
 • Макс. мощност:...
 • Обем на двига...

GD3000

 • Работна мощно...
 • Макс. мощност:...
 • Обем на двига...

GD3000E

 • Работна мощно...
 • Макс. мощност:...
 • Обем на двига...

GD6000

 • Работна мощно...
 • Макс. мощност:...
 • Обем на двига...

GD6000E

 • Работна мощно...
 • Макс. мощност:...
 • Обем на двига...

GDA7500E

 • Работна мощно...
 • Макс. мощност:...
 • Обем на двига...

GDA8000E

 • Работна мощно...
 • Макс. мощност:...
 • Обем на двига...

GIDA1000SI

 • Работна мощно...
 • Макс. мощност:...
 • Обем на двига...

GIDA2000SI

 • Работна мощно...
 • Макс. мощност:...
 • Обем на двига...

GIDA3000SI

 • Работна мощно...
 • Макс. мощност:...
 • Обем на двига...

GAE50

 • Тип на помпат...
 • Входящ присъе...
 • Изходящ присъ...